You are currently viewing كلية العلوم تترأس لجنة مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القادسية

كلية العلوم تترأس لجنة مناقشة رسالة ماجستير في جامعة القادسية

ترأس التدريسي الاستاذ المساعد الدكتور زهير حميد الظويهري لجنة مناقشة رسالة ماجستير في

“التحري الجزيئي عن جينات الضرواة للفطريات المحمولة بواسطة الملابس المستعملة (البالات)”

في جامعة القادسية /كلية التربية
للطالبة

( رقية حسين عبد