You are currently viewing كلية العلوم تشارك في ندوة علمية مع منظمة النخلة وجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية

كلية العلوم تشارك في ندوة علمية مع منظمة النخلة وجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية

شاركت الاستاذ الدكتور “بلقيس هادي هاشم” في ندوة علمية في يوم التنوع البايولوجي العالمي مع منظمة النخلة وجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية.