You are currently viewing كلية العلوم تشارك في ورشة تدريبية عن دراسة تاثير زراعة نبات الكابرسي

كلية العلوم تشارك في ورشة تدريبية عن دراسة تاثير زراعة نبات الكابرسي

شاركت الاستاذ الدكتور “بلقيس هادي هاشم” في ورشة تدريبية عن دراسة تاثير زراعة نبات الكابرسي على البيئة الزراعية بالجامعة المستنصرية.