You are currently viewing كلية العلوم تشارك في ورشة عمل عن نصائح وارشادات عند كتابة اول بحث علمي

كلية العلوم تشارك في ورشة عمل عن نصائح وارشادات عند كتابة اول بحث علمي

شاركت الاستاذ الدكتور “ايمان طالب كريم” في ورشة عمل عن نصائح و ارشادات عند كتابة اول بحث علمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جهاز الاشراف والتقويم العلمي .