You are currently viewing سمنار

سمنار

تحديد الكفاءة الثبيطةلمضاد حيوي نانوي هجين ضد البكت ريا المعزولة من التهابات المجاري البولية… عنوان لسمنار من القاءطالبة الماجستير من قسم علوم الحياة حوراء عبد عليوي بحضور ا. م. د جاسم حنون هاشم العوادي عميد الكلية… ويذكر ان مشرف الطالبة ا.د علي عبد الكاظم.