You are currently viewing كلية العلوم تترأس لجنة مناقشة بجامعة كربلاء

كلية العلوم تترأس لجنة مناقشة بجامعة كربلاء

ترأست الاستاذ الدكتور (بلقيس هادي هاشم) تدريسية بقسم علوم الحياة بكلية العلوم/جامعة كربلاء لجنة مناقشة رسالة ماجستير كلية التربية للعلوم الصرفة بجامعة كربلاء للطالبة (دعاء عبد الحميد جواد).